Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį:

Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" pateikiame informaciją apie darbo užmokestį.

Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius 2016 m. 2016 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius 2017 IV ketv. 2017 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Administracija 5 1831 5 2308
Inspektoriai 8 516 9 640
Darbininkai 3 558 3 886
Valytojai 2 416 2 469
Sargai 3 433 3 536