Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį:

Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" pateikiame informaciją apie darbo užmokestį.

Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius 2018 m. 2018 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius 2019 II ketv. 2019 m. II ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Administracija 5 2214 5 2798
Inspektoriai 9 629 9 795
Darbininkai 2 1004 3 1180
Kasininkai - valytojai 2 511 3 652
Sargai 3 495 3 661