Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį:

Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" pateikiame informaciją apie darbo užmokestį.

Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius 2017 m. 2017 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius 2018 III ketv. 2018 m. III ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Administracija 5 1966 5 1954
Inspektoriai 9 538 9 524
Darbininkai 3 746 1 890
Kasininkai - valytojai 2 445 2 504
Sargai 3 489 4 440