Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį:

Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" pateikiame informaciją apie darbo užmokestį.

Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius 2017 m. 2017 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius 2018 II ketv. 2018 m. II ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Administracija 5 1966 5 2202
Inspektoriai 9 538 9 637
Darbininkai 3 746 3 1149
Kasininkai - valytojai 2 445 2 525
Sargai 3 489 3 523