Struktūra ir kontaktai

Vardas, Pavardė Pareigos

Telefonas

Viačeslav Karmanov
Bendrovės direktorius

(8 46) 34 69 01
(8 611) 272 88

Vidmantas Mickus Direktoriaus pavaduotojas

(8 46) 34 69 03
(8 612) 769 98

Sandra Matiliūnaitė Vyr. buhalterė (8 46) 34 80 31 
     
Inga Būdvytienė Personalo vadybininkė (8 46) 36 02 34 
     
Mėsos/žuvies prekybos paviljonas Inspektorė (8 46) 37 91 90
Daržovių/gėlių prekybos paviljonas Inspektorė (8 46) 34 41 00